Medlemsformer och priser


Medlemsavgift

I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt. Alla medlemsskap är fullgoda och ger samma rättigheter. 

Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. I Östersunds brukshundklubb är den lokala avgiften 170 kr. 

Är du inte tidigare medlem i någon brukshundkubb betalar du alltså både förbundsavgift och lokal avgift, dvs 570 kr.

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till ÖBHK på vårt bankgiro 271-5555. Det kan ta 1-2 veckor innan du får ditt medlemskort skickat till dig per post.
Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning fortsättningsvis.

OBS! Du måste både registrera dig via webbformuläret och betala in avgiften för att du ska registreras som medlem!

Medlemsformer

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift.Du betalar bara en förbundsavgift även om du är medlem i flera lokalklubbar, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 440 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är för dig mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer påwww.shu.se

SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben.

 A3EC7299-6B0E-4F31-94B0-232C394FA50E

sfr-logo

logo sbktavling

agria sidebanner

 hundkrut-logo-1

swecon logo

jamtplatv

lantmannen

ZooZoo-logotyp farg och svart

Reaxcer